Första maj i Sala 2012

7 Maj

Mötesdeltagare, åhörare

Vad kan inte vara bättre 1 maj för ett socialdemokratisk kommunal än strålande väder, en god uppslutning i leden och liv och rörelse på torget med vajande röda fanor!

Socialdemokratin är på gång, ja vi är laddade och tända.
Vi socialdemokrater brinner för att bygga vidare på den svenska modellen. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att någon lämnas utanför. Med ökad jämlikhet och fler trygga människor kan kreativitet och framtidstro växa.
Vi tror på ett Sverige där alla både har skyldigheten och möjligheten att bidra med sin del och efter sin förmåga. Där vi konkurrerar med högt kunnande och kompetens framför låga kostnader och dåliga villkor. Vi vill inte sänka människors pris – vi vill höja människors värde!

Det är därför vi samlas den första maj, för att demonstrera mot sänkta löner och för bättre utbildningsmöjligheter, för starkare innovationskraft, forskning och utbildning som sätter fler i arbete. Vi gör det under parollen ”Kunskap och arbete bygger Sverige”.

Mötesdeltagare!
Idag bor drygt 21 500 personer i Sala kommun. Min vision är att kommunen 2024 har passerat 25 000 invånare.

Under våren har jag två dagar i månaden varit ute på företagsbesök runt om i Sala. Och jag är glad kunna konstatera att det finns mycken livskraft, framåtanda och optimism bland våra företagsledare.

Jag vet inte om det är orsaken till att Sala nu vänt den i flera år negativa trenden i Svenskt Näringslivs företagsbarometer. Jag kan i alla fall konstatera att Sala klättrar 27 platser i den senaste mätningen.

Sala är på väg att växla spår. Kommunens kontakter med företag håller på att förbättras. Förtydliga och förenkla måste vara ledstjärnan. Både hur olika tillståndsgivningar fungerar men också hur vi kan förenkla till exempel bygglovshanteringen. Handläggningstider måste förkortas. I det syftet införs ett medborgarkontor kommer att serva såväl företagare som allmänhet i den nya politiska och förvaltningsorganisation som träder i kraft 1 juli i år.

Vi socialdemokrater har framtidstro. Vi planerar för framtiden och för att utveckla de möjligheter vår attraktiva småstad och landsbygdskommun har att erbjuda.

Låt mig ge tre exempel:

1. Boende
– Området norr om järnvägen, Norrmalm, har stor bostadspotential med sin närhet till järnvägsstationen och centrum. Dock utgör bommarna en barriär och hämsko för utveckling av området. Vi jobbar nu intensivt tillsammans med Trafikverket för att hitta rimliga lösningar och kostnader för planfria korsningar
– Området Viksberg har stora utvecklingsmöjligheter som strandnära boendemiljö. Vi tar nu höjd i Plan för Sala stad för detta.
– Lika viktigt är kunna omvandla fritidsboende till permanentboende i vattennära lägen. Därför tar vi nu initiativ till en dammkonferens i början av maj för att se hur vi kan säkra upp vallarna
2. Kommunikationer
– Sala är en knutpunkt för järnvägstrafik norr, söder och västerut. Jag är mycket glad att kunna berätta att de diskussioner jag haft med UL och Landstinget Västmanland innebär Sala fr. o m dec 2012 får timmesavgångar med regionaltåg till Uppsala med anknytning till SL in mot Stockholms storstad. Det innebär att vår arbetsmarknadsregion växer samtidigt som Salaungdomar med lätthet kan studera i Uppsala men bo kvar i Sala till en betydligt lägre kostnad.
3. Vård och omsorg
– Äntligen nu är det första spadtaget grävt för det nya äldreboendet i Sala. Det nya äldreboendet, Johannesbergsgatan 2, består av totalt 80 lägenheter i fyra våningar samt en entrevåning där dagverksamhet, tillagningskök, restaurang och personalutrymmen finns. Kommunen har ett välfärdsuppdrag, vi satsar nu ca 150 mkr och jag övertygad om att detta är en mycket klok investering för framtiden. För Sala kommun är vården och omsorgen av de mest sjuka äldre en prioriterad fråga.
– Personal och brukarorganisationer har haft ett stort inflytande på bygget. Politiken har ställt krav på att huset skall uppföras som ”miljöklassad byggnad”, vilket bl. a innebär en mycket låg energiförbrukning, helt linje med Sala kommun som en eko-kommun med en uthållig ekonomi och miljö som viktiga mål.

Mötesdeltagare!
Mycket mer kan sägas om vad vi socialdemokrater vill göra i och med Sala kommun. Det handlar bl.a. om utbyggnad av barnomsorgen, utvecklingen av Lärkan som sport- och idrottsområde samt Kulturkvarteret Täljstenen samt uppförande av ett konsert-/kulturhus. Just nu söker kommunen en kulturentreprenör, en person som ”möjliggörare” och ”resurssamordnare” av verksamhet och projekt inom konst, musik, teater, film, dans och annan upplevelsebaserad produktion.

Ni kan vara helt förvissade om att med Socialdemokraterna i kommunens politiska ledning i ytterligare 6 år tar Sala en ny färdriktning – en offensiv men ansvarsfull politik för arbete, kunskap och välfärd.

Vi behöver alla goda krafter i vårt förändringsarbete – alla är välkomna att delta, ung som gammal, man som kvinna: Vare sig du har ett arbete eller är arbetslös, vare sig du är nyanländ eller gammal Salabo.

Vi behöver dina erfarenheter och idéer, din kunskap och din kompetens.

Ja, sannerligen, Ja sannerligen… idag är en strålande dag att bli medlem i Socialdemokraterna, kontakta oss eller gör på det moderna sättet Smsa S (ditt personnummer) till 72105.

Det finns bara en sak som gör en dröm omöjlig att uppnå: rädslan att misslyckas. Kamrater – Mycket handlar om beslutsamhet – Nu kör vi!

Mot valseger 2014!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: